شغل‌ها

ما علاقه زيادي به تجارت الکترونيکي داريم

مردم مهمترین ارزش ما هستند. ما به تیم زیبای متخصص خود که اشتیاق زیادی به تجارت الکترونیکی دارند افتخار می کنیم.
با تشکر از اینکه به ایکس کامرس فکر کردید ، در حال حاضر موقعیت زیر را در دسترس داریم:

تیم توسعه

تیم توسعه

تیم توسعه

تیم توسعه

تیم توسعه

تیم توسعه

تیم فروش